Rühm LIBLIKAD

Laste vanus: 3-6 aastat
Õpetajad: Valentina Gruševa, Olga Jerjomina
Õpetaja abi: Svetlana Krylova


Päevakava 2021/2022 õa

06.30 – 08.10 Laste vastuvõtt, mängud
08.10 – 08.20 Võimlemine
08.20 – 08.30 Ettevalmistus hommikusöögiks
08.30 – 09.00 Hommikusöök
09.00 – 10.50 Õppe- ja kasvatustegevus
10.50 – 12.00 Ettevalmistus jalutuskäiguks, jalutuskäik
12.00 – 12.15 Tagasitulek. Ettevalmistus lõunasöögiks
12.15 – 12.45 Lõunasöök
12.45 – 15.00 Uni
15.00 – 15.15 Terviseamps
15.15 – 15.50 Individuaalne tegevus, mängud, ettevalmistus õhtuooteks
15.50 – 16.20 Õhtuoode
16.20 – 18.30 Vaba mängutegevus, individuaalne tegevus, õues viibimine, kojuminek