“Võimlemise päev”

Täname liikumisõpetajat Tatjana Rozman

ettevalmistamise ja osalemise eest linnakonkursil “Võimlemise päev”!

Etenduses kõik osalejad said kasulikke kingitusi – ananassid!

Esinemist võib vaadata veebilehel “Galerii” rubriigis.

Meie õnnitlused

Õnnitleme Polina Diyachenko!

Polina saavutas II koha maakondliku etlejate “Sügis”
Jakov Akimi “Sügis” luuletusega.

Õnnitleme rühma “Tähekesed” õpetajate
Galina Obolenskaja ja Ljudmila Kuzmina
Polina konkursile eduka ettevalmistuse puhul!

Ettekannet võib vaadata “Galerii” rubriigis.

Konkursist osavõtt

Lugupeetud lapsevanemad!

Rühma Tähekesed lapsed ning pedagoogid Ljudmila Kuzmina ja Galina Obolenskaja osalevad konkursis “Haridusrobotite loovtööde videokonkurss 2020” meistri-kursuse “Koera valss” videoga.

Teie saate vaadata video siin Facebooki veebilehel.

Kollektiivpuhkus

Lugupeetud vanemad!

Teatame Teile, et Narva Lasteaed Kaseke läheb kollektiivpuhkusele ajavahemikus 13.07.2020 – 09.08.2020.

Saate laste toitlustamisele panna esmaspäevale 10.08.2020, helistades reedel 07.08.2020 telefonil 35 92084 kellani 11.00.

Alates 13. juulist kuni 4. augustini kõiki küsimusi saate lahendada e-posti teel: narvakaseke@hot.ee, alates 5. augustist saate telefoni teel 35 920 84.

Soovime Teile head puhkust!

Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine

Austatud lastevanemad

Narva Linnavalitsus võttis 04.05.2020. a vastu korralduse nr 300-k „Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest“, millega otsustas vabastada tagasiulatuvalt alates 13.03.2020. a kuni eriolukorra lõpuni lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra (vanema osa) tasumisest lastevanemad, kes:

  • ei kasutanud eriolukorra kehtivuse ajal koolieelse lasteasutuse teenust (vanema osa tasumisest vabastatakse proportsionaalselt päevade arvule kuus, kui koolieelse lasteasutuse teenust ei ole kasutatud) või
  • on saadetud osaliselt tasustatud või tasustamata puhkusele või
  • eriolukorra kehtivuse ajal kaotanud töö või
  • väikeettevõtjana ei saa eriolukorra tõttu tegutseda või kelle tulu on olulisel määral vähenenud.

Vanema osa tasumisest vabastamiseks peab lapsevanem esitama koolieelse lasteasutuse direktorile avalduse. Koolieelse lasteasutuse direktor hindab esitatud avalduse põhjendatust ning edastab avalduse koos oma kommentaariga Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale, kes avaldusest lähtuvalt tagastab enammakstud summat või kajastab seda ettemaksena.

Avalduse plank