Kohatasu tasustamise muutmised alates 01.04.2022

Lugupeetud lapsevanemad!

Pöörame Teie tähelepanu, et alates 01.04.2022 ei kehti “Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” § 2 p 12: „ Ajavahemikul 01.01.2022-31.03.2022 vabastatakse vanem vanemate osa tasumise kohustusest juhul, kui lasteaiateenust ei kasutata.“

Kuid kehtivad “Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” § 12 p 10, 11:

(10) Vanema osa määr moodustab 0,00 eurot kuus ühe lapse kohta rühmas, mille tegevus on ajutiselt peatatud karantiini tõttu. Nimetatud vanema osa määr kehtib lasteasutuse rühma tegevuse ajutise peatamise perioodil ning rühma tegevuse ajutise peatamise perioodi algus- ja lõpukuupäeva otsustab lasteasutuse direktor juhindudes Terviseametilt saadud juhistest.

(11) Vanema osa määr moodustab 0,00 eurot kuus ühe lapse kohta juhul, kui laps viibib COVID-19 kinnitatud haige või tema lähikontaktsena eneseisolatsioonis. Nimetatud vanema osa määr kehtib lapse eneseisolatsioonis oleku perioodil ning vanema osa määra 0,00 eurot kuus rakendatakse lasteasutuse direktori otsusega, mis sisaldab Terviseameti juhistest lähtuvalt koostatud laste nimekirja ning eneseisolatsiooni algus- ja lõpukuupäeva.

Link määrusele.

Eesti Koolitoidu Liit

Lugupeetud lapsevanemad!

Meil on hea meel teatada, et meie lasteaed on saanud Eesti Koolitoidu Liidu liikmeks.

Eesmärk: edendada Eesti koolides ja lasteaedades kogu toitlustustegevuse kvaliteeti, olla toeks ning innustada kooliköökide personali ja kõikidele Eesti lastele peab koolitoit olema Tervislik, Toitev, Täisväärtuslik (TTT) ning maitsev.

Nastja ja Dima, tublid!

2. aprillil 2022 kell 12.00 toimus Narva Kesklinna Raamatukogus laste jutuhommik.
Üritus oli pühendatud Eno Raua loomingule.
Jutuhommikul lugesid lasteaialapsed ette lõike E. Raua raamatust “Sipsik”.
Kõiki lugejaid ootas auhind – hea laste raamat.

Meie lasteaiast osalesid üritusel Anastasia Dambina ja Dmitrii Galitskii.
Me tunneme uhkust Nastja ja Dima üle koos nende vanematega!
Täname osalemise ja julguse eest!

LAK-õppe üritused

Lugupeetud vanemad, lapsed,
õpetajad ja kõik huvilised!

Teatame teile, et meie lasteaed osaleb üleriigilise LAK-õppe kuus. Eesmärk on 4-7-a laste eesti keele õpitulemuste esitlemine lapsevanematele ja õpetajatele.

Kutsume teid Tähekesed rühma laste osalemisega video vaatamisele link. Soovitame teile Yuotube’i video seadetes valida HD-kvaliteedi.

Kutsume teid Liblikad rühma laste osalemisega video vaatamisele link.
Soovitame teile Yuotube’i video seadetes valida HD-kvaliteedi.

Video lingid on avatud kuni 01.05.2022.

“Aasta õpetaja 2021” konkursile kandidaat

„Aasta Õpetaja 2021“ konkursile „Õpetaja – laste parim sõber“ auhinnakategoorias oli esitatud meie lasteaia õpetaja Galina Obolenskaja.

Oma õppetegevuse korraldamisel kasutab õpetaja üsna palju niisugust võtet kui „Tegid valmis ise, aita sõpra“, kus seletades sõbrale, mida ja kuidas on vaja teha, kinnistab laps läbitud õppematerjali, tõstab enesehinnangut. Nii õppetegevuse kui vabamängu käigus motiveerib Galina vanemaid lapsi aitama nooremaid. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja läbiviimisel arvestab Galina iga lapse eripära ja huvidega ning valmistab ise vajaminevat lisamaterjali, andes lapsele valikuvõimaluse, saavutamaks püstitatud eesmärki.

Õpetaja loob suhteid lastega usalduse, teineteisemõistmise ja lapse isiksuse austamise alusel, mis kujundab lastes õigeid väärtusi, iseseisvust, usaldust nii enda kui teiste suhtes.

Pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“

Alates 02.08.2021. aastast on Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojektiga „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ liitunud meie lasteaia rühm Tähekesed.

Pilootprojekti eesmärk on tõsta eestikeelsete õpetajate abil eesti keele õppe kvaliteeti ning tagada alushariduses kõigile lastele võrdsed võimalused ja eesti keele oskus tasemel, mis on vajalik põhihariduse omandamiseks.
Projektiga liitunud eestikeelne õpetaja osaleb paralleelselt Tallinna Ülikooli koolitusel. Projekti koolitusel osalevad ka rühma venekeelsed õpetajad ja lasteaia direktori kt. Toetades eestikeelse õpetaja professionaalset arengut rühmameeskonna liikmena aidatakse lasteaialastele projekti raames luua eesti keele omandamiseks kvaliteetne ning kaasaegne õpi- ja kasvukeskkond.

Eestikeelne õpetaja viib läbi õppe- ja kasvatustegevused eesti keeles ning toetab laste üldoskuste arengut. Eesti keele õppe- ja kasvatustegevused on mängulised ning teiste õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadega lõimitud ja toimuvad igal lasteaiapäeval valdavalt väiksemates rühmades, kus osaleb korraga kuni 12 last.