“Aasta õpetaja 2021” konkursile kandidaat

„Aasta Õpetaja 2021“ konkursile „Õpetaja – laste parim sõber“ auhinnakategoorias oli esitatud meie lasteaia õpetaja Galina Obolenskaja.

Oma õppetegevuse korraldamisel kasutab õpetaja üsna palju niisugust võtet kui „Tegid valmis ise, aita sõpra“, kus seletades sõbrale, mida ja kuidas on vaja teha, kinnistab laps läbitud õppematerjali, tõstab enesehinnangut. Nii õppetegevuse kui vabamängu käigus motiveerib Galina vanemaid lapsi aitama nooremaid. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja läbiviimisel arvestab Galina iga lapse eripära ja huvidega ning valmistab ise vajaminevat lisamaterjali, andes lapsele valikuvõimaluse, saavutamaks püstitatud eesmärki.

Õpetaja loob suhteid lastega usalduse, teineteisemõistmise ja lapse isiksuse austamise alusel, mis kujundab lastes õigeid väärtusi, iseseisvust, usaldust nii enda kui teiste suhtes.

Pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“

Alates 02.08.2021. aastast on Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojektiga „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ liitunud meie lasteaia rühm Tähekesed.

Pilootprojekti eesmärk on tõsta eestikeelsete õpetajate abil eesti keele õppe kvaliteeti ning tagada alushariduses kõigile lastele võrdsed võimalused ja eesti keele oskus tasemel, mis on vajalik põhihariduse omandamiseks.
Projektiga liitunud eestikeelne õpetaja osaleb paralleelselt Tallinna Ülikooli koolitusel. Projekti koolitusel osalevad ka rühma venekeelsed õpetajad ja lasteaia direktori kt. Toetades eestikeelse õpetaja professionaalset arengut rühmameeskonna liikmena aidatakse lasteaialastele projekti raames luua eesti keele omandamiseks kvaliteetne ning kaasaegne õpi- ja kasvukeskkond.

Eestikeelne õpetaja viib läbi õppe- ja kasvatustegevused eesti keeles ning toetab laste üldoskuste arengut. Eesti keele õppe- ja kasvatustegevused on mängulised ning teiste õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadega lõimitud ja toimuvad igal lasteaiapäeval valdavalt väiksemates rühmades, kus osaleb korraga kuni 12 last.

Kollektiivpuhkus

Lugupeetud lapsevanemad!

Teatame teile, et valverühm töötab kollektiivpuhkuse ajal (17.06.-16.07.2021) meie lasteaias Kaseke (Energia 4a).

Valverühm asub lasteaia teisel korrusel rühmas Liblikad, fonolukul nupp 4.

Te saate last toitlustamisele panna või toitlustamiselt maha võtta telefoni teel 35 92084 kell 8.00-10.00.

Toitlustamine toimub spetsialiseeritud toitlustusettevõtte kaudu.

Uued piirangud riigis

Lugupeetud lapsevanemad!

Seoses riigis koroonaviiruse leviku tõkestamise rangete piirangute kehtestamisega 11. märtsist 2021 (link), palume teid viia lapsi lasteaeda ainult hädavajaduse juhul.

Loodame mõistmisele!

2021. aastal kollektiivpuhkus

Lugupeetud lapsevanemad!

Teatame Teile, et Narva Lasteaed Kaseke on 2021. aastal kollektiivpuhkusel
alates 17.06.2021 kuni 16.07.2021.

Ootame lapsi lastaeda alates 19.07.2021.

Teie võite panna lapse toitlustamisele 16.07.2021 kell 10.00-11.00
telefonil 35 92084.