Kohatasu tasustamise muutmised alates 01.04.2022

Lugupeetud lapsevanemad!

Pöörame Teie tähelepanu, et alates 01.04.2022 ei kehti “Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” § 2 p 12: „ Ajavahemikul 01.01.2022-31.03.2022 vabastatakse vanem vanemate osa tasumise kohustusest juhul, kui lasteaiateenust ei kasutata.“

Kuid kehtivad “Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” § 12 p 10, 11:

(10) Vanema osa määr moodustab 0,00 eurot kuus ühe lapse kohta rühmas, mille tegevus on ajutiselt peatatud karantiini tõttu. Nimetatud vanema osa määr kehtib lasteasutuse rühma tegevuse ajutise peatamise perioodil ning rühma tegevuse ajutise peatamise perioodi algus- ja lõpukuupäeva otsustab lasteasutuse direktor juhindudes Terviseametilt saadud juhistest.

(11) Vanema osa määr moodustab 0,00 eurot kuus ühe lapse kohta juhul, kui laps viibib COVID-19 kinnitatud haige või tema lähikontaktsena eneseisolatsioonis. Nimetatud vanema osa määr kehtib lapse eneseisolatsioonis oleku perioodil ning vanema osa määra 0,00 eurot kuus rakendatakse lasteasutuse direktori otsusega, mis sisaldab Terviseameti juhistest lähtuvalt koostatud laste nimekirja ning eneseisolatsiooni algus- ja lõpukuupäeva.

Link määrusele.

Eesti Koolitoidu Liit

Lugupeetud lapsevanemad!

Meil on hea meel teatada, et meie lasteaed on saanud Eesti Koolitoidu Liidu liikmeks.

Eesmärk: edendada Eesti koolides ja lasteaedades kogu toitlustustegevuse kvaliteeti, olla toeks ning innustada kooliköökide personali ja kõikidele Eesti lastele peab koolitoit olema Tervislik, Toitev, Täisväärtuslik (TTT) ning maitsev.

Nastja ja Dima, tublid!

2. aprillil 2022 kell 12.00 toimus Narva Kesklinna Raamatukogus laste jutuhommik.
Üritus oli pühendatud Eno Raua loomingule.
Jutuhommikul lugesid lasteaialapsed ette lõike E. Raua raamatust “Sipsik”.
Kõiki lugejaid ootas auhind – hea laste raamat.

Meie lasteaiast osalesid üritusel Anastasia Dambina ja Dmitrii Galitskii.
Me tunneme uhkust Nastja ja Dima üle koos nende vanematega!
Täname osalemise ja julguse eest!