Kohatasu tasustamise muutmised alates 01.04.2022

Lugupeetud lapsevanemad!

Pöörame Teie tähelepanu, et alates 01.04.2022 ei kehti “Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” § 2 p 12: „ Ajavahemikul 01.01.2022-31.03.2022 vabastatakse vanem vanemate osa tasumise kohustusest juhul, kui lasteaiateenust ei kasutata.“

Kuid kehtivad “Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” § 12 p 10, 11:

(10) Vanema osa määr moodustab 0,00 eurot kuus ühe lapse kohta rühmas, mille tegevus on ajutiselt peatatud karantiini tõttu. Nimetatud vanema osa määr kehtib lasteasutuse rühma tegevuse ajutise peatamise perioodil ning rühma tegevuse ajutise peatamise perioodi algus- ja lõpukuupäeva otsustab lasteasutuse direktor juhindudes Terviseametilt saadud juhistest.

(11) Vanema osa määr moodustab 0,00 eurot kuus ühe lapse kohta juhul, kui laps viibib COVID-19 kinnitatud haige või tema lähikontaktsena eneseisolatsioonis. Nimetatud vanema osa määr kehtib lapse eneseisolatsioonis oleku perioodil ning vanema osa määra 0,00 eurot kuus rakendatakse lasteasutuse direktori otsusega, mis sisaldab Terviseameti juhistest lähtuvalt koostatud laste nimekirja ning eneseisolatsiooni algus- ja lõpukuupäeva.

Link määrusele.