“Aasta õpetaja 2021” konkursile kandidaat

„Aasta Õpetaja 2021“ konkursile „Õpetaja – laste parim sõber“ auhinnakategoorias oli esitatud meie lasteaia õpetaja Galina Obolenskaja.

Oma õppetegevuse korraldamisel kasutab õpetaja üsna palju niisugust võtet kui „Tegid valmis ise, aita sõpra“, kus seletades sõbrale, mida ja kuidas on vaja teha, kinnistab laps läbitud õppematerjali, tõstab enesehinnangut. Nii õppetegevuse kui vabamängu käigus motiveerib Galina vanemaid lapsi aitama nooremaid. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja läbiviimisel arvestab Galina iga lapse eripära ja huvidega ning valmistab ise vajaminevat lisamaterjali, andes lapsele valikuvõimaluse, saavutamaks püstitatud eesmärki.

Õpetaja loob suhteid lastega usalduse, teineteisemõistmise ja lapse isiksuse austamise alusel, mis kujundab lastes õigeid väärtusi, iseseisvust, usaldust nii enda kui teiste suhtes.