Pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“

Alates 02.08.2021. aastast on Haridus- ja Teadusministeeriumi pilootprojektiga „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ liitunud meie lasteaia rühm Tähekesed.

Pilootprojekti eesmärk on tõsta eestikeelsete õpetajate abil eesti keele õppe kvaliteeti ning tagada alushariduses kõigile lastele võrdsed võimalused ja eesti keele oskus tasemel, mis on vajalik põhihariduse omandamiseks.
Projektiga liitunud eestikeelne õpetaja osaleb paralleelselt Tallinna Ülikooli koolitusel. Projekti koolitusel osalevad ka rühma venekeelsed õpetajad ja lasteaia direktori kt. Toetades eestikeelse õpetaja professionaalset arengut rühmameeskonna liikmena aidatakse lasteaialastele projekti raames luua eesti keele omandamiseks kvaliteetne ning kaasaegne õpi- ja kasvukeskkond.

Eestikeelne õpetaja viib läbi õppe- ja kasvatustegevused eesti keeles ning toetab laste üldoskuste arengut. Eesti keele õppe- ja kasvatustegevused on mängulised ning teiste õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadega lõimitud ja toimuvad igal lasteaiapäeval valdavalt väiksemates rühmades, kus osaleb korraga kuni 12 last.